Informació CIFP

Centre Integrat de Formació Professional del SOIB Centre de la Mar

null
Horaris i calendari acadèmic

Inici per tots els cursos de FP Bàsica i Grau mig dia 23 de setembre, on es realitzarà una presentació de 8:00h a 9:00h.  A partir de les 9:00h horari lectiu normal.

Llistes definitives procés d’admissió curs 22-23
El centre integrat de formació professional Centre de la Mar

Un centre integrat de formació professional (CIFP) és un centre en què es poden impartir títols de formació professional que depèn directament de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. El centre integrat de formació professional Centre de la Mar a Menorca es va crear mitjançant el Decret 12/2018, de 27 d’abril (BOIB núm. 52, de 28 d’abril).

El Centre de la Mar està inclòs dins la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, i a través d’aquesta família està establert a l’àrea professional de nàutica en manteniment i reparació d’embarcacions esportives i d’esbarjo i, per tant, imparteix formació professional reglada d’aquesta especialitat.

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de gener de 2022

La formació professional

Títol professional bàsic en Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo

Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

Documents informatius

Document informatiu sobre les OBLIGACIONS i els DRETS de l’alumnat dels cursos del SOIB i informació sobre l’estat de la DEMANDA D’OCUPACIÓ durant els cursos.

Veure / descarregar

Document informatiu sobre l’ACCÉS i INCORPORACIÓ de l’alumnat dels cursos del SOIB.

Veure / descarregar