TMV26 Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

Formació, FP, Grau Mitjà

Reial Decret 91/2018, de 2 de març
Curriculum pendent de publicació al BOE

Objectius:

Formar professionals que siguin capaços de mantenir en bon estat, ús i funcionament el buc, estructures, elements i sistemes que conformen les embarcacions d’esbarjo, utilitzar procediments establerts, complir amb les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerides.

Perfil professional:

Les tasques més significatives que en defineixen el perfil professional són les següents: Localitzar i determinar l’abast d’avaries en el buc, estructura, elements, equips i sistemes d’embarcacions d’esbarjo. Planificar el treball de manteniment que s’ha de fer, determinar i organitzar la «logística» associada a l’activitat de manteniment, establir les fases i seqüències del procediment que s’han de seguir, detallar els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables. Executar les activitats de manteniment (muntatge / desmuntatge de components, comprovació de component defectuós, reparació i / o substitució i muntatge dels elements desmuntats), complir el procediment establert pel fabricant i el pla de treball programat i comprovar, finalment, el resultat de l’activitat de manteniment que s’ha duit a terme.

Adreçat a:

Requisits:

-Accés directe amb el títol d’ESO o de FPB -Mitjançant prova d’accés

Duració:

Dos cursos = 2000 hores

Horari:

Primer i segon curs: horari de matí, de dilluns a divendres de 8 h a 14 h

Pla de formació:

1.600 hores de formació en el CIFP. Primer curs: -Anglès (5 h/s) -Mecanitzat bàsic (3 h/s) -Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques a vaixells i embarcacions (6 h/s) -Preparació d’embarcacions d’esbarjo per feines de manteniment (2 h/s) -Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars d’embarcacions d’esbarjo (4 h/s) -Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització a embarcacions d’esbarjo (3 h/s) -Manteniment de superfícies i elements de materials compostos d’embarcacions d’esbarjo ( 4h/s) -Tractaments superficials i pintat d’embarcacions d’esbarjo (3 h/s) Segon curs: -Manteniment d’instal·lacions d’equips electrònics i informàtics d’embarcacions d’esbarjo (8 h/s) -Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo (9 h/s) -Manteniment de cobertes de fusta i adaptacions/reparació de mobiliari en embarcacions d’esbarjo (5 h/s) -Formació i Orientació laboral (5 h/s) -Empresa i iniciativa emprenedora (3 h/s) 400 hores de formació en centres de treball (FCT), en el darrer trimestre del segon curs amb horari sencer de l’empresa.

Metodologia:

-Atenció personalitzada en grups reduïts -Activitats pràctiques en el taller del centre -Feina en equip -Foment de l’emprenedoria, iniciativa personal i responsabilitat en l’elecció dels procediments de l’activitat professional -Pràctiques reals en empreses del sector (2n curs) -Participació en seminaris i tallers impartits per professionals

Sortides professionals: