TMV12 Títol professional bàsic en Manteniment d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo

RD 774/2015 de 28 d’agost. BOE 29 d’agost de 2015
Currículum ministeri: Ordre ECD/648/2016 de 26 d’abril. BOE 3 de maig de 2016

Objectius:

Perfil professional:

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector del manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo, principalment en tallers de reparació i manteniment naval i construcció d’embarcacions d’esbarjo i esport

Adreçat a:

-Alumnes de 15 a 17 anys -Que hagin cursat 3r d’ESO o, excepcionalment, 2n d’ESO

Requisits:

Duració:

Dos cursos = 2000 hores

Horari:

Horari de matí, de dilluns a divendres de 8 h a 14 h

Pla de formació:

Primer curs: -Mecanitzat i soldadura (5 h/s) -Reparació estructural bàsica d’embarcacions esportives (8 h/s) -Protecció i embelliment de superfícies d’embarcacions (5 h/s) -Ciències aplicades I (5 h/s) -Comunicació i societat I (6 h/s) -Tutoria (1 h/s) Segon curs: -Manteniment bàsic de la planta propulsora i equips associats (6 h/s) -Manteniment bàsic de sistemes elèctrics i informàtics (5 h/s) -Manteniment bàsic d’aparells d’embarcacions esportives (4 h/s) -Ciències aplicades II (6 h/s) -Comunicació i societat II (8 h/s) -Tutoria (1 h/s) -Formació en centres de treball (les sis darreres setmanes del curs amb horari sencer de l’empresa: 240 h)

Metodologia:

-Atenció personalitzada en grups reduïts -Activitats pràctiques -Feina en equip -Foment de l’emprenedoria, iniciativa personal i responsabilitat en l’elecció dels procediments de l’activitat professional -Pràctiques reals en empreses del sector (2n curs)

Sortides professionals:

-Auxiliar de fuster/a de ribera -Auxiliar de pintor/a d’embarcacions -Auxiliar de manteniment d’elements de plàstic reforçat amb fibra -Auxiliar de manteniment de sistemes mecànics d’embarcacions -Auxiliar de manteniment de sistemes elèctrics i electrònics d’embarcacions -Auxiliar de manteniment d’aparells d’embarcacions