El Centre de la Mar del SOIB, com a CRN de Nàutica, té entre els seus objectius del 2022 establir contactes i iniciar la col·laboració amb CRN afins o centres formatius d’especial interès per al desenvolupament d’objectius i projectes comuns.

A partir de l’anàlisi realitzat en el PTA 2021 referent a les necessitats formatives en el sector de la nàutica, i corroborat amb les empreses del sector, s’ha detectat la necessitat de falta de professionals en l’especialitat de fusta en aquest sector. Per això, per part del Centre de la Mar es va contactar amb el CRN de Producció, Fusteria i Moble de la família de Fusta, Moble i Suro de Còrdova, en què es van establir durant el segon i tercer trimestre de l’any diverses reunions a fi d’iniciar la col·laboració.

En definitiva, es tracta d’un objectiu mitjançant el qual es convida a unir sinergies i fortaleses de tots dos CRN per promoure la col·laboració que enriqueixin i cobreixin les necessitats detectades del sector educatiu i empresarial, aportant un valor afegit significatiu. És per això, que en l’últim trimestre del 2022 es va desplaçar una delegació de tècnics del CRN de Nàutica per visitar el CRN de Còrdova, així com les empreses del sector d’entapissat i fusta de la zona, per analitzar de primera mà l’experiència i organització d’aquest sector industrial concret i la seva possible adaptació al sector nàutic.

El Centre de la Mar del SOIB, també com CRN de Nàutica, ha treballat enguany en l’objectiu d’establir contactes amb diferents institucions de les comunitats autònomes per a la promoció de la formació nàutica en tot el territori nacional.

A partir d’una sèrie de contactes inicials amb l’Institut de Nàutica de Barcelona durant l’any 2021, es va plantejar reforçar els llaços iniciats i continuar amb la promoció de la formació nàutica, i per això mateix es va contactar amb els Instituts El Tres Turons, que imparteix el CFGM de Manteniment d’estructures de fusta i mobiliari d’embarcacions d’esbarjo i amb l’Institut Miquel Badia que imparteix el CFGM de Manteniment d’embarcacions d’esbarjo, així com amb el mateix Institut de Nàutica de Barcelona.

Les visites van dirigides a conèixer les instal·lacions, les necessitats, els problemes, alhora que es promou línies de treball i projectes col·laboratius. Durant les visites es van poder establir línies de comunicació amb responsables, formadors i alumnes per a recopilar dades i analitzar amb posterioritat febleses i fortaleses dels propis centres i del sector en general.