Participació del Centre de la Mar del SOIB al X Congrés Nàutic

Del 9 al 10 de març, es va dur a terme a Sant Sebastià, Euskadi, el X Congrés Nàutic, sota el títol “Una dècada d’impuls blau”. Prop de mig miler de professionals de la indústria es van reunir en aquest esdeveniment on experts nacionals i internacionals van oferir el seu punt de vista sobre la situació actual del sector i es van discutir temes importants com la formació, el turisme, l’economia, la sostenibilitat, la digitalització i la legislació.

El director del CIFP Centre de la Mar del SOIB, Carlos García Petrus, va participar juntament amb el fundador i director de l’Associació Albaola, Xabier Agote, i el CEO i fundador de Sasga Yachts, José Luis Sastre a un debat sobre formació, on es va ressaltar la importància de promoure una formació especialitzada en el sector.

Carlos García Petrus va explicar amb detall l’anàlisi de les necessitats formatives del sector, que juntament amb ANEN, es va realitzar durant el passat 2022 en el marc dels objectius del Pla Anual 2022 del Centre de Referència Nacional de Nàutica. Es van destacar, entre altres dades d’interès, que les enquestes dutes a terme a empreses nàutiques reflecteixen que més del 70% no té suficient personal i que més del 80% no troba els perfils que necesiten en el mercat laboral. L’informe també assenyala la falta de coneixement del sistema de formació professional per part del sector, la preocupació per la falta de formació en tecnología i la necessitat d’habilitats específiques en els futurs empleats.

També es va exposar que, després d’analitzar aquestes dades, el Centre de la Mar, ha dissenyat un pla de treball a quatre anys per a actualitzar la formació i satisfer les demandes del sector. Aquest pla inclou el fet d’impulsar i fomentar el creixement de la xarxa de centres de formació nàutica i de docents, així com l’augment del nombre de professionals qualificats a través de la millora i actualització dels itineraris formatius.

Molts dels experts reunits en el congrés, van coincidir en la necessitat d’adaptar-se als canvis tecnològics i les noves demandes del mercat, així com en la importància de comptar amb personal altament capacitat i especialitzat. També es va discutir la necessitat de fomentar la formació contínua per a mantenir als professionals actualitzats i en sintonia amb les tendències del sector.