Participació del Centre de la Mar del SOIB al PIBS 2022

La nova edició de Palma International Boat show, que es va celebrar del 28 d’abril fins a l’1 de maig al Moll Vell, ha inaugurat la temporada nàutica del mediterrani amb un notable increment de participació i sent una de les fires més importants i referents del sector. Aquest esdeveniment converteix la ciutat de Palma en una gran exposició del món nàutic, i ofereix, per tant, una gran oportunitat per a professionals, entitats i aficionats de la nàutica per a conèixer totes les novetats i sinergies del present i futur de l’economia blava.

EL Centre de la Mar del SOIB, va assistir a la fira, amb l’objectiu d’aprofitar l’excel·lent escenari del saló nàutic per fer difusió i divulgació del Centre de Referència Nacional de Nàutica. Aquests propòsits estan inclosos i definits al pla anual CRNN 2022, aprovat recentment pel Consell Social celebrat el dia 31 de març i també per la Comissió Mixta el dia 27 d’abril.

Per altra banda, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, va presentar les línies d’actuació del protocol subscrit entre el SOIB i Balearic Marine Clúster en l’àmbit de la Formació Professional per l’Ocupació. Aquest acord pretén  millorar la planificació i la gestió de les accions formatives del sector nàutic i sistematitzar un intercanvi d’informació per tal que el SOIB pugui adaptar el disseny dels plans de formació, d’orientació laboral, i d’intermediació laboral tenint en compte els requeriments sectorials.

La col·laboració amb el Clúster és primordial per a continuar treballant en la formació i en la intermediació del sector nàutic que es troba en un moment d’expansió. El Centre de la Mar del SOIB també ajudarà i participarà, com a Centre de Referència Nacional de Nàutica, conjuntament amb l’Oficina Sectorial d’Hoteleria i Turisme, per dur a terme reunions periòdiques per treballar conjuntament en:

  • Definir els perfils professionals de la nàutica recreativa i determinar els requeriments dels perfils professionals actuals i futurs
  • Conèixer l’evolució del sector a escala tècnica i les necessitats formatives que es necessiten cobrir.
  • Millorar la planificació de la formació professional per a l’ocupació mitjançant l’adaptació dels nous requeriments
  • Participar en el desenvolupament de projectes d’innovació en matèria de formació per augmentar la competitivitat de les empreses
  • Conèixer l’evolució de les ofertes de treball i analitzar les causes dels perfils de difícil cobertura.
  • Saber les necessitats de personal i planificar processos selectius ajustats

El Centre de la Mar del SOIB també va participar en una xerrada informativa del projecte Blue Generation. El projecte Blue Generation està present en el PIBS dins les xerrades informatives sobre cursos i ofertes formatives organitzades pel SOIB, on també participen empreses nàutiques per mostrar el ventall d’oportunitats que ofereix l’economia blava.