Nova oferta formativa del CIFP SOIB Centre de la Mar pel curs 22/23

Ja està disponible la nova oferta formativa del curs 22-23 del CIFP SOIB Centre de la Mar. Aquest nou curs oferim un conjunt de propostes formatives de temàtiques diverses dins de l’àmbit del Manteniment i reparació d’embarcacions esportives i d’esbarjo, així com especialitats transversals.

Com cada any, es continua impartint els cursos de 1r i 2n de TMV12 Formació Bàsica en Manteniment d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo, i també els cursos de 1r i 2n de TMV26 Grau Mitjà de Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo.

Una formació que destaca, és la impartició del Certificat de professionalitat de nivell 3 TMVU0312_3 Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo, que es divideix en 5 mòduls formatius més el mòdul de pràctiques professionals.

Aquest any recuperem un altre certificat de professionalitat de nivell 3, el SSCE0110_3 Docència de la formació professional per a l’ocupació. Aquesta titulació mostra com programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació.

El tercer certificat de professionalitat que impartirà el centre, que en aquest cas és de nivell 1, serà el TMVU0210_1 Operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo. Aquest certificat dona els fonaments necessaris per dur a terme operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals de fusta i fibra, així com de protecció i embelliment de superfícies de les embarcacions esportives i d’esbarjo.

I per últim, el CIFP SOIB Centre de la Mar, impartirà fins a 8 cursos d’especialitats tan relacionades amb la nàutica com amb competències transversals. Els cursos són Anglès B1, Francès A1, Competències digitals bàsiques i Avançades, Seguretat i primers auxilis a bord, Mariner de Pont, i Revalidació certificat suficiència formació bàsica – que es realitza en una 1a i 2a edició.Es pot trobar tota la informació al respecte al següent apartat de la web ‘’Formació CIFP’’. Les dades s’aniran confirmant per cada curs i mòdul, i a mesura que s’aproximin els períodes d’inscripció.