SOIB - FORMACIÓ OCUPACIONAL

La formació professional per a l’ocupació

La formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral té per finalitat impulsar i realitzar una formació que contribueixi al desenvolupament personal i professional de les persones treballadores (ocupades i desocupades), millorant la seva ocupabilitat i la seva promoció en el treball. Aquesta formació respon a les necessitats del mercat laboral i està orientada a la millora de la competitivitat empresarial.

Inclou diferents iniciatives i programes de formació que es desenvolupen en el marc del Sistema Nacional d’Ocupació, a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal i dels Serveis Públics d’Ocupació de les Comunitats Autònomes.

Al Centre de la Mar, com a centre propi del SOIB, s’imparteixen cursos de formació professional per a l’ocupació. Com a centre, els cursos que s’imparteixen són de l’àrea professional de manteniment i reparació d’embarcacions esportives i esbarjo. Paral•lelament, també s’imparteixen cursos de la família professional Maritimopesquera, segons la demanda existent i en coordinació amb el centre integrat de formació professional Nauticopesquera de Palma. Aquests cursos, siguin de la família que siguin, poden ser de certificats de professionalitat o d’especialitats formatives.

Notícies