La construcció de l’optimist del Centre de la Mar del SOIB

Al Centre de la Mar del SOIB, s’ha dut a terme un projecte educatiu amb els cursos de 1r i 2n de Formació Professional Bàsica, on han treballat en la construcció d’un optimist de disseny propi. El projecte, coordinat pels professors Ramon Martin, Jordi Sintes i Joan Florit, contempla des de l’etapa inicial del disseny, fins a la creació d’un motlle per poder replicar quants cops es vulgui el model creat pel centre.

A partir d’un optimist real homologat, els alumnes han hagut de prendre les mides exactes i dissenyar plànols del nou optimist. En la següent fase, s’ha fet feina en la construcció del model del casc de fusta amb el qual després es farà el motlle de fabricació. L’alumnat ha pogut emprar tècniques d’aplicació de fibra de vidre a sobre de l’estructura del model de fusta per obtenir un motlle final, amb el qual podran replicar i fabricar més models. Per dur a terme aquesta tasca, han après també l’aplicació del Gel Coat, que s’acaba endurint entre mesclat amb capes de fibra i es converteix en el material final del casc de l’optimist. L’objectiu del projecte també inclou seguir el mateix procediment per replicar una coberta per ajuntar amb el casc. Un cop es tingui fet el cos de l’optimist, es farà feina amb les eixàrcies i aparells de veleria per aconseguir, cap al final de curs, completar la fabricació pròpia.

Com a innovació, s’ha volgut incloure un Foil per evolucionar l’optimist a un format més modern, donat que aquesta aplicació no és habitual en aquest tipus d’embarcacions. La inclusió d’aquest element s’utilitza en la formació teòrica dels professors per explicar conceptes de la física i de la sustentació en la navegació.Com a Centre de Referència Nacional, el Centre de la Mar del SOIB, crearà una guia d’aplicació del projecte perquè pugui ser replicada per altres centres educatius amb formació nàutica. Aquest projecte, i molts d’altres, estaran pròximament disponibles a la nostra pàgina web.

A continuació us deixem un vídeo sobre el projecte: