El Centre de la Mar participa a la 2a Reunió del Grup de treball CRN per a la formació inclusiva.

El Centre de la Mar del SOIB, com a Centre de Referència Nacional, ha participat en la 2a reunió del Grup de Treball CRN per a la formació inclusiva de manera presencial, i que s’ha celebrat aquest 2 de febrer a la seu del CRN Digital a Madrid.

Junt amb els altres 18 CRN que hi han participat, s’ha treballat amb la revisió de les metodologies i experiències que estan portant a terme alguns CRNs al respecte, on treballen amb la integració dels col·lectius vulnerables a l’FP i el mercat laboral. Aquests projectes elaborats per alguns CRNs s’orienten en com es dirigeixen aquestes formacions per optimitzar els resultats cap aquests col·lectius i que siguin un trampolí cap al mercat laboral.

Es destaca el treball fet pel CRN d’Artesania de Granada, on van presentar el projecte ”Pla Diversa FP”. Un programa complet i itinerant perquè l’usuari procedent de col·lectius vulnerables, participin en el 100% i amb èxit de les formacions que fa el centre, i aconseguir per mitjans de seguiment i suport la finalització de la formació amb resultats satisfactoris.

A la reunió també es va fer seguiment de línies de treball del grup, com són el plantejament i idiosincràsia dels convenis i aliances amb les entitats socials i les tipologies d’accions formatives. El CRN d’Atenció Social va poder presentar en aquest marc, la guia de formació i treball inclusiu que ha estat treballant durant el 2022 i servirà per posar les bases d’una futura metodologia que els CRNs utilitzaran per crear i fomentar formació per col·lectius vulnerables.