Completat el curs 21-22 al Centre de la Mar del SOIB

L’oferta de cursos s’ha realitzat seguint la planificació formativa del Centre de la Mar del SOIB 2021-2022, amb un total d’11 especialitats formatives, 3 més que el curs passat, de les quals 3 són certificats de professionalitat complets, 3 mòduls formatius independents i 5 especialitats formatives no conduents a certificat de professionalitat. Durant el curs, també ha impartit un mòdul i un certificat de professionalitat complet en la modalitat de SOIB DUAL, en col·laboració amb 5 empreses de l’illa. Juntament amb els cursos 1r i 2n d’FP Bàsica i de Grau Mig de Manteniment i reparació d’embarcacions esportives i d’esbarjo, han passat pel centre al voltant de 200 alumnes.

En finalitzar cada acció formativa els participants han completat un qüestionari d’avaluació sobre diferents aspectes relatius al curs (organització, continguts, horari i duració, instal·lacions i mitjans tècnics), així com al docent. En termes genèrics sobretot amb les valoracions referents a l’organització, els formadors i les instal·lacions, són molt favorables i es mantenen entre 3 i 4, d’un màxim de 4 punts.

En el curs 21/22, el Centre de la Mar del SOIB ha assolit els objectius i estàndards de qualitat que té programats quant a les valoracions, nivell d’ocupació i volum dels cursos. Actualment, el personal està treballant per acabar d’elaborar el pla de formació del curs 22-23 amb la intenció de continuar oferint una formació eficient i de qualitat.