Recursos didàctics de nova creació per a la formació en mecànica nàutica

El Centre de la Mar del SOIB ha treballat en dos projectes innovadors en la formació en mecànica, manteniment i reparació d’embarcacions, que que formen part dels objectius del Pla anual del CRNN 2021. Aquests projectes són, per una banda, la creació d’una Aplicació d’un Simulador Virtual, i per l’altre, la publicació de dos llibres de formació nàutica.

L’aplicació del simulador virtual, batejada amb el nom de Plataforma Calypso, consisteix en un entorn 3D interactiu on l’alumnat pot practicar directament sobre una embarcació el muntatge de la part mecànica i propulsora del vaixell. Aquesta eina permet que durant la col·locació de les diferents peces es vagi donant informació teòrica sobre les seves funcionalitats, configuracions i aplicacions. Per tant, l’alumne, mentre visualitza i pràctica el muntatge mecànic, també adquireix els coneixements teòrics sobre el que està realitzant.

Actualment, aquest entorn virtual es troba en una primera fase i es pretén anar ampliant les seves aplicacions i casos pràctics. Així i tot, permet la pràctica d’aprenentatge,  i també dur a terme el muntatge mecànic en mode examen, facilitant al professorat avaluar els coneixements de l’alumne sobre la matèria.

El Centre de la Mar del SOIB, també va aprofitar els recursos de l’any passat per crear dos llibres de formació nàutica: ‘Preparación de la embarcación y entorno náutico’, que pertany a la unitat formativa UF2091, i l’altre el de “Sistemas de propulsión y gobierno y equipos auxiliares de embarcaciones deportivas y de recreo”, que formen part del Mòdul formatiu MF1835_2.

En el llibre “Preparación de la embarcación y entorno náutico’, es recull la teoria de la unitat formativa UF2091, integrada en els certificats de professionalitat de nivell 2 de l’àrea de Nàutica de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles. Aquesta publicació ofereix una base teòrica referent sobre l’entorn nàutic, els seus usos, peculiaritats i característiques especials que es diferencien d’altres entorns professionals.

En el segon llibre,“Sistemas de propulsión y gobierno y equipos auxiliares de embarcaciones deportivas y de recreo”, recopila la teoria del tercer mòdul formatiu relatiu al Certificat de Professionalitat de nivell 2 de Manteniment de la Planta Propulsora, Màquines i Equips Auxiliars d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo. En ell es troba la teoria base i referent als diferents sistemes de propulsió i govern que trobam avui en dia a la nàutica recreativa. 

La finalitat d’aquests dos llibres és, proporcionar una major qualitat de material didàctic als docents, tan escàs en aquest camp. D’aquesta forma s’incrementa i millora la formació en el camp del manteniment i reparació d’embarcacions esportives i d’esbarjo, i els alumnes de qualsevol centre formatiu podran  accedir a un major nivell de qualificació.

Tot aquest material està disponible a l’apartat de la nostra web ”Recursos didàctics”