Participació del Centre de la Mar del SOIB al IX Congrés Nàutic

El Centre de la Mar del SOIB va assistir els dies 24 i 25 de març al IX Congrés nàutic organitzat per ANEN a la ciutat de València. Aquest esdeveniment és un important punt de trobada del sector nàutic, on s’exposa l’actualitat i futures actuacions, i on també s’organitzen diverses taules de debat. En aquesta edició hem tingut l’oportunitat de participar en el debat sobre la Formació Professional en Nàutica.

La participació en el Congrés va permetre la interlocució amb moltes empreses i entitats, ampliant així la xarxa de contactes per donar a conèixer el Centre de la Mar del SOIB. Aquests contactes consoliden el suport i la col·laboració amb les empreses, ja segui per poder desenvolupar projectes formatius com per poder accedir a les seves necessitats formatives.

En el decurs del debat, es va presentar el Centre de la Mar del SOIB i les seves funcions a tots els participants, majoritàriament representants de les empreses nàutiques de l’àmbit estatal. Cal destacar que de l’exposició del treball que realitzem com a Centre formatiu, així com del Centre de Referència Nacional constatar la voluntat i l’interès de les empreses en col·laborar i participar amb nosaltres, concretament, per la realització d’estudis de detecció de necessitats amb l’objectiu de conèixer amb profunditat les seves demandes. Es va fer palès l’oportunitat de començar a treballar en aquest sentit per traslladar aquestes necessitats a la Formació. Al torn de preguntes, les empreses van tenir un gran interès en la formació, i es van poder aclarir molts de dubtes que els havien sorgit durant la taula de debat.

Referent a la formació, destacar que per primera vegada a un congrés d’ANEN es va abordar aquest tema. Les empreses varen conèixer la formació existent, l’estat en què es troba la seva implantació, i tenir informació de primera mà dels directors de Centres.

Del Congrés, en general, també es van poder extreure dades i conclusions importants. Es va percebre que el sector de la nàutica recreativa està en ple creixement, i, tot i que ara mateix hi ha una gran preocupació i incertesa degut a la delicada situació econòmica a Europa, hi ha cert optimisme.

La sostenibilitat va ser un tema molt recurrent al llarg de totes les ponències, ara mateix està present en tots els sectors, i a la nàutica recreativa no n’és una excepció. Serà necessari, traslladar a la formació tots aquests canvis en el sector que sorgeix arran de la creació d’un model més sostenible (noves tecnologies, nous materials, nous procediments, etc.). Legislativament, també es fan progressos per adaptar la normativa a la navegació recreativa.