Inici Formació - Centre de la Mar Formació Professional FP Grau mitjà Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

 • Família professional: Nauticopesquera
 • Codi: TMV26
 • Nivell: FP Grau mitjà
 • Finalitat:

  Formar professionals que siguin capaços de mantenir en bon estat, ús i funcionament el buc, estructures, elements i sistemes que conformen les embarcacions d’esbarjo, utilitzar procediments establerts, complir amb les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerides.

 • Programa:

  (d’acord amb el Reial Decret 91/2018, de 2 de març)

  Primer curs:

  • Anglès (5 h/s)
  • Mecanitzat bàsic (3 h/s)
  • Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques a vaixells i embarcacions (6 h/s)
  • Preparació d’embarcacions d’esbarjo per feines de manteniment (2 h/s)
  • Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars d’embarcacions d’esbarjo (4 h/s)
  • Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització a embarcacions d’esbarjo (3 h/s)
  • Manteniment de superfícies i elements de materials compostos d’embarcacions d’esbarjo ( 4h/s)
  • Tractaments superficials i pintat d’embarcacions d’esbarjo (3 h/s)

  Segon curs:

  • Manteniment d’instal·lacions d’equips electrònics i informàtics d’embarcacions d’esbarjo (8 h/s)
  • Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo (9 h/s)
  • Manteniment de cobertes de fusta i adaptacions/reparació de mobiliari en embarcacions d’esbarjo (5 h/s)
  • Formació i Orientació laboral (5 h/s)
  • Empresa i iniciativa emprenedora (3 h/s)

  -400 hores de formació en centres de treball (FCT), en el darrer trimestre del segon curs amb horari sencer de l’empresa.

 • Nivell accés/Requisits:
  • Accés directe amb el títol d’ESO o de FPB
  • Mitjançant prova d’accés
 • Horari: dilluns a divendres de 8 h a 14 h
 • Ocupacions relacionades:

  Les tasques més significatives que en defineixen el perfil professional són les següents:

  • Localitzar i determinar l’abast d’avaries en el buc, estructura, elements, equips i sistemes d’embarcacions d’esbarjo.
  • Planificar el treball de manteniment que s’ha de fer, determinar i organitzar la «logística» associada a l’activitat de manteniment, establir les fases i seqüències del procediment que s’han de seguir, detallar els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.
  • Executar les activitats de manteniment (muntatge / desmuntatge de components, comprovació de component defectuós, reparació i/o substitució i muntatge dels elements desmuntats), complir el procediment establert pel fabricant i el pla de treball programat i comprovar, finalment, el resultat de l’activitat de manteniment que s’ha duit a terme.
 • Hores totals: 2000
 • Metodologia:
  • Atenció personalitzada en grups reduïts
  • Activitats pràctiques en el taller del centre
  • Feina en equip
  • Foment de l’emprenedoria, iniciativa personal i responsabilitat en l’elecció dels procediments de l’activitat professional
  • Pràctiques reals en empreses del sector (2n curs)
  • Participació en seminaris i tallers impartits per professionals

Data

23 set. 2023 - 23 juny 2024
En curs...

Estat inscripció

Inscripció tancada

Lloc

CIFP Centre de la Mar
C/ Ruiz y Pablo 13, Maó