Anglès B1

 • Família professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Codi: SSCE03
 • Nivell: B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MECR)
 • Finalitat:

  Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, de manera receptiva i productiva, a nivell oral i escrit. També intermediar entre parlants de diferents llengües en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.
  Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè es puguin presentar a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

 • Programa:

  (Segons el programa formatiu que regula l’especialitat)
  https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/SSCE03.pdf

 • Nivell accés/Requisits:

  Els participants hauran de complir els requisits següents:

  • Edat 16 anys o més
  • Tenir el nivell acadèmic o de coneixements generals mínims: segon curs d’educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals
  • Tenir el nivell A2 de la llengua anglesa, ja sigui acreditat o contrastable mitjançant una prova específica de nivell
 • Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 9 h a 13 h
 • Places: 15
 • Hores totals: 240
 • Assistència: 75% obligatòria

Data

02 nov. 2022 - 21 abr. 2023
Caducat!

Més informació

INSCRIPCIÓ

Lloc

CIFP Centre de la Mar
C/ Ruiz y Pablo 13, Maó
Tipus de formació