Mariner de pont

 • Família professional: Nauticopesquera
 • Codi: MAPN03
 • Nivell: 1
 • Finalitat:

  Adquirir els coneixements teòricopràctics que possibilitin obtenir el Certificat de Mariner de Pont.

 • Programa:

  (D’acord amb el programa formatiu que regula l’especialitat)
  https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/MAPN03.pdf

  • Govern del vaixell i compliment de les ordres al timoner en anglès (15 hores)
  • Manteniment d'un servei de vigilància adequat utilitzant la vista i l'oïda (10 hores)
  • Vigilància i control d'una guàrdia segura (10 hores)
  • Utilització de l'equip d'emergència i aplicació dels procediments d'emergència (10 hores)
 • Nivell accés/Requisits:
  • No es requereix titulació acadèmica
  • Certificat de Formació Bàsica en Seguretat marítima
  • Ser major de 18 anys
 • Places: 20
 • Ocupacions relacionades:
  • 8340- Mariner de Pont. 
 • Hores totals: 70
 • Assistència: 100% obligatòria
 • Requisits necessaris per l’exercici professional:

  L'article 2 del punt 10 del Reial decret 973/2009, de 12 de juny, pel qual es regulen les titulacions professionals de la marina mercant, d’arqueig brut igual o superior a 500 GT, disposa que per formar part d'una guàrdia de navegació en vaixells mercants, s’ha de tenir el certificat de suficiència de mariner de pont.

Data

16 gen. 2023 - 08 febr. 2023
Caducat!

Més informació

INSCRIPCIÓ

Lloc

CIFP Centre de la Mar
C/ Ruiz y Pablo 13, Maó
Tipus de formació