Patró Portuari

 • Família professional: Nauticopesquera
 • Codi: Patró portuari
 • Nivell: 2
 • Finalitat:

  Organitzar, gestionar i executar les activitats del
  transport marítim en aigües interiors i en les
  proximitats de la costa, en condicions de
  seguretat, complint la normativa nacional i
  internacional vigent.

 • Programa:

  a (d’acord amb el Reial decret 1533/2011, de
  31 d’octubre, que regula el certificat)
  • Planificar i dirigir una travessia costanera i determinar la situació del vaixell.
  • Realitzar una guàrdia de navegació segura.
  • Adoptar les mesures adients en cas d’emergència.
  • Respondre a senyals de socors a la mar.
  • Maniobrar el vaixell i engegar la maquinària propulsora.
  • Complir les prescripcions sobre prevenció de la contaminació.
  • Mantenir la navegabilitat del vaixell.
  • Gestionar la Normativa Marítima bàsica.

 • Nivell accés/Requisits:

  Per accedir al curs s’han de complir:
  - Tenir el certificat de Formació Bàsica en Seguretat marítima reconegut per la Direcció General de
  la Marina Mercant.
  - Ser major de 18 anys.
  Algun dels requisits següents:
  • Títol d’ESO.
  • 2 n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
  • Certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol
  accedir.
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.
  • Tenir les competències clau necessàries, d'acord amb el que recull l'annex IV del Reial decret
  34/2008, per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de
  professionalitat.
  • Títol de tècnic auxiliar (FP1)
  Col·lectiu prioritari: Persones desocupades demandants d’ocupació.

 • Horari: Per definir
 • Places: 15
 • Ocupacions relacionades:
  • Exercir com a patrons en vaixells mercants d’arqueig brut no superior a 100 GT, que realitzin navegacions sense allunyar-se més de tres milles d’un port o d’una zona de refugi i si escau transportin un màxim de 150 passatgers.
  • Poder exercir simultàniament el comandament de l’embarcació i el servei de màquines, si així ho permeten les característiques de l’embarcació i la potència propulsora no supera els 375 kW en un sol motor o el doble en dos o més motors.
 • Hores totals: 170
 • Assistència: 100% obligatòria
 • Requisits necessaris per l’exercici professional:

  Per exercir aquesta professió s’ha de:

  - Superar el curs, i les proves pràctiques corresponents al curs de patró portuari.

  - Tenir 19 anys

  - Haver realitzat un període d’embarcament no inferior a 12 mesos (6 mesos en el servei de pont i 6 mesos en el servei de màquines)

  - Tenir en vigor el reconeixement mèdic realitzat per l'Institut Social de la Marina.

  - Tenir els certificats d’especialitat de formació bàsica en seguretat, operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima i certificat de formació sanitària especifica inicial.

Data

12 febr. 2024 - 12 abr. 2024
Caducat!

Més informació

INSCRIPCIÓ

Estat inscripció

Finalitzat

Lloc

CIFP Centre de la Mar
C/ Ruiz y Pablo 13, Maó