SOIB – Formació ocupacional

FAQ’S

Preguntes freqüents

Alumnat

Què és un certificat de professionalitat?

Trobaràs tota la informació dels certificats de professionalitat en aquest apartat del web del SOIB.

Quins requisits són necessaris per accedir als certificats de professionalitat?

Consulta els requisits d’accés als certificats de professionalitat en funció del nivell de qualificació en aquest apartat del web del SOIB 

Em puc inscriure a un curs ja iniciat?

Si hi ha places disponibles, et pots inscriure a un curs ja iniciat sempre que ho facis abans que hagi transcorregut el 25 % de la durada total del curs. A més, en el cas dels cursos de certificat de professionalitat, la incorporació s’haurà de fer com a màxim el cinquè dia des de l’inici del curs.
Per inscriure-t’hi, t’hauràs de posar en contacte amb el Centre al telèfon o l’adreça electrònica habilitats per a aquesta finalitat.

Si estic apuntat o apuntada a un curs, puc faltar a classe algun dia?

L’alumnat d’un curs té l’obligació d’assistir i de seguir amb aprofitament les accions formatives en les quals participa. Per poder ser avaluat haurà d’haver assistit almenys al 75 % de la durada de l’acció formativa, incloses les faltes justificades. No obstant això, si l’alumne o l’alumna acumula més de 3 faltes de jornades lectives completes sense justificar en un mes natural, es donarà de baixa del curs.
En el cas que les faltes siguin justificades haurà d’avisar el Centre el primer dia de l’absència i aportar el justificant corresponent en un termini inferior a 5 dies hàbils després de reincorporar-se a l’acció formativa. En cas de no fer-ho es donarà de baixa del curs.

Tenc experiència professional relacionada amb el curs de certificat de professionalitat que he duit a terme, com ho puc fer per sol·licitar l’exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals?

Trobaràs tota la informació sobre l’exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals en aquest apartat del web del SOIB.

No tenc els requisits d’accés a un certificat de nivell 2 o de nivell 3. Com puc apuntar-me per fer les proves de competències clau?

Cada mes, els centres d’educació per a persones adultes (CEPA) organitzen proves d’accés o de competències per accedir a certificats de professionalitat. Et pots inscriure al CEPA del municipi més proper al teu domicili o a la teva oficina del SOIB. Trobaràs tota la informació de les proves, la inscripció, el calendari, els models de proves, etc. en aquest apartat del web del SOIB.

Si necessites ajuda per preparar les proves, també et pots acollir al programa de suport i tutorització per fer les proves de competències clau

Un requisit per apuntar-me a un curs és estar inscrit al SOIB. Com m’hi puc inscriure?

Hi ha diverses maneres d’inscriure’t en el SOIB com a demandant d’ocupació. Si és la primera vegada que t’hi inscrius com a demandant o has canviat de domicili, consulta abans quina oficina SOIB et correspon.
Si optes per inscriure-t’hi telemàticament, en el canal de YouTube del SOIB tens tutorials per ajudar-te. Si no tens certificat digital, i necessites ajuda per obtenir usuari i contrasenya, hauràs de demanar cita amb la teva oficina SOIB i telefonar al 971 22 57 91 (o al 012), o per Internet.

M’afecta un ERTO i el Centre m’ha informat que no puc accedir a un curs per a persones en atur

En els cursos que van dirigits prioritàriament a persones desocupades, en el cas que no es puguin cobrir la totalitat de les places amb persones desocupades, es podran cobrir, com a màxim, amb un 30 % de persones ocupades.
Tenen la consideració de persones ocupades les que tinguin, a l’inici del curs, un contracte laboral, independentment del nombre d’hores, així com les fixes discontinues en els períodes de no ocupació i les persones treballadores afectades per ERTO.

Tenc un contracte fix discontinu però ara no faig feina i el Centre m’ha dit que no puc accedir a un curs per a persones en atur

En els cursos que van dirigits prioritàriament a persones desocupades, en el cas que no es puguin cobrir la totalitat de les places amb persones desocupades, es podran cobrir, com a màxim, amb un 30 % de persones ocupades.
Tenen la consideració de persones ocupades les que tenguin, a l’inici del curs, un contracte laboral, independentment del nombre d’hores, així com les fixes discontinues en els períodes de no ocupació i les persones treballadores afectades per ERTO.

Quines beques i ajuts puc sol·licitar si faig un curs al Centre de la Mar?

Quan iniciïs un curs el Centre t’informarà sobre totes les beques disponibles i et facilitarà els documents per sol·licitar-les. Si vols més informació, pots consultar l’apartat «Beques i ajuts» del web del SOIB.

He de renovar la meva demanda d’ocupació mentre faig un curs?

No, mentre facis la part teòrica d’un curs no has de renovar la demanda de feina, ja que es queda en suspensió fins que el curs acaba. Una vegada hagi acabat, hauràs de demanar cita a la teva oficina SOIB per reactivar-la. Pots demanar cita telefonant al 971 22 57 91 (o al 012), o per Internet.

Faig les pràctiques d’un curs, he de renovar la meva demanda d’ocupació?

Sí, mentre fas les pràctiques o el mòdul de pràctiques professionals no laborals, hauràs de seguir renovant la demanda de feina. El dia que l’hagis de renovar, ho podràs fer per telèfon a través del 971 22 57 91 (o al 012) o per Internet amb usuari i contrasenya o certificat digital. 
Nota: fins al 31 de desembre de 2020 la renovació es farà de manera automàtica (ampliable en funció de la situació sanitària derivada de la COVID-19)

He de contactar amb la meva oficina d’ocupació per fer una consulta, com ho puc fer?

Si has de fer una consulta puntual i general pots telefonar a la teva oficina o enviar un correu electrònic. Dades de contacte de la xarxa d’oficines SOIB .

El Centre de la Mar no ofereix cap curs que m’interessi, on puc consultar altres cursos del SOIB?

Tota l’oferta formativa del SOIB la trobaràs al cercador de cursos del web del SOIB.
Si necessites més informació sobre l’oferta formativa, els requisits d’accés als cursos i les beques i els ajuts disponibles per a l’alumnat, pots contactar amb el servei d’orientació laboral en línia SOIB 24·7.

Faig un curs al Centre de la Mar, he trobat feina i no sé si puc continuar amb el curs

El primer que hauràs de fer és comunicar-ho al Centre. Si l’horari de feina és compatible amb l’horari del curs, el podràs continuar. En el cas que no ho sigui, hauràs de comunicar-ho al Centre i aportar el contracte de feina per justificar la baixa del curs.

He acabat un curs al Centre de la Mar, com he de sol·licitar la certificació del curs?

 El Centre s’encarregarà de tramitar la sol·licitud de la certificació del curs. L’encarregat d’emetre els títols o els certificats de professionalitat és el Departament de Formació del SOIB (a Menorca, actualment, es troba en el mateix Centre de la Mar). Aproximadament després de 6 mesos de la sol·licitud t’avisaran per recollir-lo.

He de presentar el meu títol en un procés de selecció per a una feina i encara no m’ha arribat, què puc fer?

 Quan acabis el curs o un mòdul formatiu, el Centre et lliurarà una acta d’avaluació, que és un document signat pel Centre i el SOIB, i que és vàlid per justificar que has fet la formació.

He acabat un curs del Centre de la Mar i vull cercar feina, com ho puc fer per demanar cita d’orientació laboral?

El SOIB posa a la teva disposició el servei d’orientació laboral en línia SOIB 24·7 . En menys de 48 hores contactaran amb tu per atendre’t.

Docents

Tenc experiència específica en el sector nàutic i competència docent, i tenc interès a fer classe al Centre, com he de fer-ho?

Cada any es confeccionaran unes llistes de personal formador per impartir certificats de professionalitat en funció de l’oferta formativa aprovada pel Centre. Les persones interessades d’impartir alguna d’aquestes formacions s’hauran d’inscriure en aquestes llistes i acreditar que compleixen els requisits.
A efectes de difusió, el procés de selecció del personal formador es publicarà a la pàgina web del SOIB.
Aquestes llistes serviran per contractar el personal formador de l’oferta formativa de cada any i es telefonarà als candidats per ordre de puntuació.
En cas que no es poguessin cobrir les places amb les persones aspirants de les llistes, es publicarà una oferta de feina genèrica a la pàgina web del SOIB.
El personal formador que hagi d’impartir certificats de professionalitat ha d’estar inscrit en el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB).
La resta de personal formador (per impartir especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat) haurà de presentar al Centre la documentació acreditativa de compliment de requisits en el procés de selecció de l’oferta pertinent que es publicarà al web del SOIB abans de l’inici de cada curs.