CIFP – CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

El centre integrat de formació professional Centre de la Mar

Un centre integrat de formació professional (CIFP) és un centre en què es poden impartir títols de formació professional que depèn directament de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. El centre integrat de formació professional Centre de la Mar a Menorca es va crear mitjançant el Decret 12/2018, de 27 d’abril (BOIB núm. 52, de 28 d’abril).

El Centre de la Mar està inclòs dins la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, i a través d’aquesta família està establert a l’àrea professional de nàutica en manteniment i reparació d’embarcacions esportives i d’esbarjo i, per tant, imparteix formació professional reglada d’aquesta especialitat.

Horaris i calendari acadèmic
Preinscripcions i matrícula
Llistat definitiu de persones admeses curs 2021-22 per cada una de les vies d’accés
Llista espera CFGM
Admissió FP Bàsica 2a fase - Llista definitiva
INICI DE CURS: 24 DE SETEMBRE

Sessió d’acollida i inici de les classes: 24 de setembre

Horari: de 8:00 h a 14:00 h

GRUP LLOC
FP Bàsica 1r Aula 2
FP Bàsica 2n Aula 1
CFGM 1r Aula 3-4
CFGM 2n Aula 5

La formació professional

Títol professional bàsic en Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo

Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

Noticies