CIFP – CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

El centre integrat de formació professional Centre de la Mar

Un centre integrat de formació professional (CIFP) és un centre en què es poden impartir títols de formació professional que depèn directament de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. El centre integrat de formació professional Centre de la Mar a Menorca es va crear mitjançant el Decret 12/2018, de 27 d’abril (BOIB núm. 52, de 28 d’abril).

El Centre de la Mar està inclòs dins la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, i a través d’aquesta família està establert a l’àrea professional de nàutica en manteniment i reparació d’embarcacions esportives i d’esbarjo i, per tant, imparteix formació professional reglada d’aquesta especialitat.

Horaris i calendari acadèmic

La formació professional

Títol professional bàsic en Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo

Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

Noticies