Vaixells de passatge (MAPN09EXP)

Estat:

Descripció:

L’objectiu del curs és dotar a l’alumne/a dels coneixements teòrico-pràctics per a la gestió de la seguretat en els vaixells de passatge, així com, les situacions d’emergència.

Família professional:

Marítima pesquera

Àrea professional:

Pesca i navegació

Nivell de qualificació:

especialitat formativa

Requisits d’acces:

Estudis primaris

Sortides professionals:

formació dirigida a qualsevol membre de la tripulació que tengui funcions d’emergència i, si és el cas, a tot el personal que presti un servei directe al passatge en els espais destinats a aquests en els vaixells de passatge i els vaixells de passatge de transbordament rodat.

Metodologia:

combina formació teòrica i pràctica.

Durada:

32 hores