SOIB – Formació ocupacional

Oferta formativa

Formació ocupacional

Cursos / formació per mòduls

Motors de combustió interna, i màquines i equips auxiliars del vaixell (Patró portuari 2)

Posada en marxa, funcionament en condicions òptimes i parada de motors dièsel. Propulsió del vaixell. Sistemes auxiliars en condicions d'òptim funcionament: lubricació, refrigeració, combustible i arrencada. Control de nivells, pressions i temperatures. Instruments de mesura de: longitud, temperatura, pressió, densitat. Instruments de mesura de magnituds elèctriques: voltímetre, amperímetre, wattímetre.

Llegir més

Navegació i comunicacions del vaixell – Patró portuari 1 (MF 0539_2)

Identificar els fars, boies i balises amb la finalitat d'obtenir línies de posició. Determinar la situació del vaixell per línies de posició simultànies o no simultànies a punts coneguts de la costa. Determinar la situació del vaixell per línies de posició preses dels equips de radionavegació. Calcular la correcció total del compàs per a aplicar al rumb d'agulla. Traçar les derrotes del vaixell en la carta i situar sobre elles les posicions estimades a intervals regulars de temps. Calcular el...

Llegir més

Seguretat i primers auxilis a bord – Formació bàsica (MF0733_1)

actuar en emergències marítimes i aplicar les normes de seguretat en el treball. Exercicis d’abandonament del buc i supervivència al mar i recerca i rescat de nàufrags. Exercicis d’ensinistrament en la lluita contra-incendis. Tècniques d’assistència sanitària a persones accidentades a bord. Treballs en qualsevol lloc del buc sense accidents. Descàrrega de deixalles i abocaments al mar ajustats al conveni MARPOL 73/78.

Llegir més

Certificats de professionalitat

Docència de la formació professional per a l’ocupació. (SSCE0110)

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius, sortides professionals que ofereix el mercat de treball en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.

Llegir més

Formació dual

Programa de Formació Dual del sector nàutic.

L’activitat formativa es durà a terme en el marc del contracte de formació i aprenentatge de 12 mesos de durada El programa SOIB Formació Dual és un programa de formació basat en un règim d’alternança amb l’ocupació. Es formalitza un contracte de formació i aprenentatge amb una empresa del sector nàutic d’una durada de 12 mesos i es combina feina remunerada en una empresa del sector nàutic i formació teòrico-pràctica de certificat de professionalitat en el Centre de la Mar.

Llegir més

Inscripcions i matrícula

Al mateix Centre de la Mar.
Telèfon 971 177 027
Adreça electrònica crnnautica@caib.es