Seguretat i primers auxilis a bord – Formació bàsica (MF0733_1)

Estat:

Descripció:

actuar en emergències marítimes i aplicar les normes de seguretat en el treball. Exercicis d’abandonament del buc i supervivència al mar i recerca i rescat de nàufrags. Exercicis d’ensinistrament en la lluita contra-incendis. Tècniques d’assistència sanitària a accidentats a bord. Treballs en qualsevol lloc del buc sense accidents. Descàrrega de deixalles i abocaments al mar ajustats al conveni MARPOL 73/78.

Família professional:

Marítima pesquera

Àrea professional:

Pesca i navegació

Nivell de qualificació:

Nivell 2

Requisits d’acces:

consulta el requisits d’accés a certificats de professionalitat de nivell 2

Sortides professionals:

per exercir qualsevol feina dins un vaixell.

Metodologia:

combina formació teòrica i pràctica.

Durada:

70 hores