Navegació i comunicacions del vaixell – Patró portuari 1 (MF 0539_2)

Estat:

Descripció:

Identificar els fars, boies i balises amb la finalitat d'obtenir línies de posició. Determinar la situació del vaixell per línies de posició simultànies o no simultànies a punts coneguts de la costa. Determinar la situació del vaixell per línies de posició preses dels equips de radionavegació. Calcular la correcció total del compàs per a aplicar al rumb d'agulla. Traçar les derrotes del vaixell en la carta i situar sobre elles les posicions estimades a intervals regulars de temps. Calcular el rumb de superfície quan el vaixell està afectat de vent. Calcular el rumb efectiu i la velocitat efectiva quan el vaixell està afectat de corrent. Determinar les hores i les altures de les marees. Realitzar una previsió del temps amb les observacions dels instruments de bord i amb les informacions meteorològiques rebudes d'estacions costaneres. Determinar si existeix risc d'abordatge amb un altre vaixell utilitzant el radar. Efectuar comunicacions radiotelefòniques amb els vaixells i les estacions costaneres. Emetre i rebre missatges de socors, urgència i seguretat.

Família professional:

Marítima Pesquera

Àrea professional:

Pesca i navegació

Nivell de qualificació:

Nivell 2

Requisits d’acces:

consulta el requisits d’accés a certificats de professionalitat de nivell 2.
A més dels requisits d’estudis acadèmics pel nivell 2 de qualificació serà necessari tenir Formació Bàsica en Seguretat Marítima.

Sortides professionals:

Patró portuari (per l’habilitació de Marina Mercant és necessari cursar Patró portuari 2)

Metodologia:

combina formació teòrica i pràctica.

Durada:

150 hores