Mariner/a de Pont (MAPN03)

Estat:

Descripció:

L’objectiu és adquirir els coneixements teòrico-pràctics que possibilitin la obtenció del Certificat de Mariner de Pont.

Família professional:

Marítima pesquera

Àrea professional:

Pesca i navegació

Nivell de qualificació:

especialitat formativa

Requisits d’acces:

Certificat de Formació Bàsica en Seguretat Marítima

Sortides professionals:

Mariner/a de Pont que habilita per a formar part de la guàrdia de navegació, com a vigia o timoner en els vaixells civils amb excepció dels vaixells de pesca.

Metodologia:

combina formació teòrica i pràctica.

Durada:

70 hores