Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars (TMVG0409)

Descripció:

Operacions de manteniment en el motor i els seus sistemes auxiliares en automòbils, vehicles industrials, motocicletes, maquinària agrícola, maquinària de construcció i obres públiques i material rodant ferroviari, aplicant les tècniques i procediments establerts pel fabricant aconseguint la qualitat requerida i en condicions de seguretat.

Família professional:

Transport i manteniment de vehicles.

Àrea professional:

Electromecànica de vehicles

Nivell de qualificació:

Nivell 2

Requisits d’acces:

consulta el requisits d’accés a certificats de professionalitat de nivell 2.

Sortides professionals:

• Mecànic/a de motor i els seus sistemes auxiliars en automòbils • Mecànic/a de motor i els seus sistemes auxiliars en vehicles industrials • Mecànic/a d’equips dièsel • Operari/operària d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis • Mecànic/a de motor i els seus sistemes auxiliars en maquinària agrícola i d’obres públiques • Mecànic/a de motor i els seus sistemes auxiliars en material rodant ferroviari • Mecànic/a ajustador/a de camions i autobusos en general • Mecànic/a ajustador/a de motors de benzina en vehicles • Mecànic/a ajustador/a de motors dièsel (vehicles) • Mecànic/a ajustador/a de motors i equips d’injecció (dièsel i benzina) • Mecànic/a ajustador/a de l’automòbil, en general (turismes i furgonetes)

Metodologia:

Curs eminentment pràctic. Es combina formació teòrica a l’aula i pràctiques a taller.

Durada:

520 hores (440 hores al centre de formació + 80 hores de pràctiques professionals no laborals a una empresa del sector).