Sistemas auxiliares del motor

 • Família professional: Transport i manteniment de vehicles
 • Codi: MF0133_2
 • Pertany al certificat de professionalitat: Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars
 • Nivell: 2
 • Nivell accés/Requisits:

  Per accedir al curs s’han de complir algun dels requisits següents:
  • Títol d’ESO
  • 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
  • Certificat de professionalitat de nivell 2
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
  • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà
  • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol
  accedir
  • Títol de tècnic auxiliar (FP1)
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.
  • Tenir les competències clau necessàries, d'acord amb el que recull l'annex IV del Reial decret
  34/2008, per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.
  Col·lectiu prioritari: Persones desocupades demandants d’ocupació.

 • Horari: De dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 hores
 • Places: 15
 • Ocupacions relacionades:

  Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Mecànic de motor i sistemes auxiliars en automòbils / motocicletes
  • Mecànic de motor i els seus sistemes auxiliars en vehicles industrials i maquinària agrícola i
  d’obres públiques
  • Mecànic d’equips dièsel
  • Operari d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis
  • Mecànic - ajustador

 • Hores totals: 150

Data

04 març 2024 - 26 abr. 2024
Caducat!

Més informació

INSCRIPCIÓ

Estat inscripció

Finalitzat

Lloc

CIFP Centre de la Mar
C/ Ruiz y Pablo 13, Maó