Inici Formació - Centre de la Mar Docència de la formació professional per a l’ocupació Mòdul de Certificat de professionalitat Instal.lació i reparació dels sistemes electrònics de navegació i instrumentació d’embarcacions esportives i d’esbarjo

Instal.lació i reparació dels sistemes electrònics de navegació i instrumentació d’embarcacions esportives i d’esbarjo

  • Família professional: Transport i manteniment de vehicles
  • Codi: MF1833_2
  • Pertany al certificat de professionalitat: Manteniment i instal.lació de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo
  • Nivell: 2
  • Nivell accés/Requisits:

    Per accedir al curs s’han de complir algun dels requisits següents:
    • Títol d’ESO.
    • 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
    • Certificat de professionalitat de nivell 2.
    • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
    • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
    • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol
    accedir.
    • Títol de tècnic auxiliar (FP1).
    • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.
    • Tenir les competències clau necessàries, d'acord amb el que recull l'annex IV del Reial decret
    34/2008, per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.
    Col·lectiu prioritari: Persones desocupades demandants d’ocupació.

  • Places: 15
  • Ocupacions relacionades:

    • Electricistes navals.
    • Electricistes de manteniment i reparació de motors, dinamos i transformadors.
    • Electrònic de manteniment i reparació d'equips de radiocomunicacions.
    • Instal·lador d'equips i sistemes de comunicació en embarcacions esportives i d'esbarjo.

  • Hores totals: 150

Data

09 febr. 2024 - 27 març 2024

Estat inscripció

Propera obertura

Lloc

CIFP Centre de la Mar
C/ Ruiz y Pablo 13, Maó