Centre de la Mar

Equip

Qui som?

Carlos
García Petrus

DIRECTOR

Genar
Escandell Preto

Cap del Servei d’Innovació de la Formació

Marga
Coll Pons

Cap del Negociat

Helena
Calzas José

Enginyera tècnica naval

E. Montserrat
Robles Martínez

Subaltern

Vicent
Coll Piris

Tècnic de manteniment

Xavier
Janer Coll

Auxiliar administratiu