Centre de la Mar

Equip

Qui som?

Carlos
García Petrus

DIRECTOR

Genar
Escandell Preto

Cap del Servei d’Innovació de la Formació

Marga
Coll Pons

Cap del Negociat
Rafael Bisbal

Rafael
Bisbal Riera

Enginyer tècnic

Helena
Calzas José

Enginyera tècnica naval

Gemma
Taltavull Carreras

Enginyera tècnica

Lluís
Illescas Medina

Enginyer tècnic

E. Montserrat
Robles Martínez

Subaltern

Vicent
Coll Piris

Tècnic de manteniment

Puesto treball

puesto

Auxiliar administrativa

Carlota Linares Pearce

Tècnica de Formació