Select Page

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius, sortides professionals que ofereix el mercat de treball en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.