Docència de la formació professional per a l’ocupació. (SSCE0110)

Descripció:

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius, sortides professionals que ofereix el mercat de treball en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.

Família professional:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Àrea professional:

Formació i educació

Nivell de qualificació:

Nivell 3

Requisits d’acces:

consulta el requisits d’accés a certificats de professionalitat de nivell 3

Sortides professionals:

• Formador/a de formació no reglada • Formador/a de formació ocupacional no reglada • Formador/a ocupacional • Formador/a per a la ocupació • Formador/a de formadors

Metodologia:

formació eminentment teòrica fomentant la participació i el treball cooperatiu dels alumnes.

Durada:

380 hores (340 hores al centre de formació + 40 hores de pràctiques professionals no laborals a una empresa o entitat del sector).