Select Page

L’objectiu és adquirir les competències digitals bàsiques que permetin «aprofitar la riquesa de les noves possibilitats associades a les tecnologies digitals» d’acord amb la Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent.