Competències digitals avançades (IFCT46)

Estat:

PROPERA OBERTURA

Descripció:

L’objectiu és adquirir les competències digitals bàsiques que permetin «aprofitar la riquesa de les noves possibilitats associades a les tecnologies digitals» d’acord amb la Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent.

Família professional:

Informàtica i Comunicacions

Àrea professional:

Sistemes i Telemàtica

Nivell de qualificació:

Nivell 2

Requisits d’acces:

requisits d’accés a certificats de professionalitat de nivell 2.
Tenir un nivell de competències digitals bàsiques

Sortides professionals:

formació transversal

Metodologia:

combina formació teòrica i pràctica.

Durada:

60 hores