CIFP – Centre Integrat de Formació Professional

Oferta formativa

Formació reglada

FP Bàsica

FP grau mitjà

TMV26 Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

Localitzar i determinar l’abast d’avaries en el casc, estructura, elements, equips i sistemes d’embarcacions d’esbarjo. Planificar el treball de manteniment a realitzar, determinant i organitzant la «logística» associada a l’activitat de manteniment, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables. Executar les activitats de manteniment (muntatge /...

Llegir més

Calendari

Inscripcions i matrícula

Al mateix Centre de la Mar.
Telèfon 971 177 027
Adreça electrònica info@centredelamar.com