CIFP – Centre Integrat de Formació Professional

Equip docent

Qui som?

Teresa Avelina
Ortueta de Benito

Cap d’estudis, Ciències/Tecnologia

Guillermo Alonso
de Armiño Rece

Manteniment de vehicles

Juan Luis
Carreras Pons

Formació i orientació laboral

Joan Laureà
Florit Fuster

Manteniment de vehicles

Vanesa
Martinez Pascual

Sistemes electrotècnics i automàtics

Manuel
Navarro Anguita

Manteniment de vehicles

Lorena
Ramos Jimenez

Llengua i ciències socials

Jorge Javier
Sintes Reynes

Màquines, serveis i producció