CIFP – Centre Integrat de Formació Professional

FAQ’S

Preguntes freqüents

Què és la formació professional?

L’FP és una formació que et capacita per exercir una professió. Amb l’FP et nodreixes d’uns coneixements i d’unes habilitats per formar-te com a tècnic auxiliar, tècnic o tècnic especialista d’alguna de les 26 famílies professionals.

Què pots fer amb un títol de formació professional de l’àrea nàutica?

Amb un títol de l’àrea de nàutica tens moltes possibilitats de trobar un lloc de feina qualificat en el món laboral del sector nàutic. També pots seguir formant-te amb títols mitjans o superiors de l’àrea de nàutica.

En què consisteix el títol professional bàsic en Manteniment d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo?

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector del manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo, principalment en tallers de reparació i manteniment naval i construcció d’embarcacions d’esbarjo i esport.

Aquest vídeo t’ho explica

En què consisteix el títol Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions?

A formar professionals que siguin capaços de mantenir en bon estat, ús i funcionament el buc, estructures, elements i sistemes que conformen les embarcacions d’esbarjo, utilitzar procediments establerts, complir amb les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerides.

Aquest vídeo t’ho explica

Quina és la durada dels títols?

Els estudis tenen una durada de 2000 hores repartides en dos cursos acadèmics.

Inclouen formació i pràctiques?

Aquests estudis inclouen formació teòrica i pràctica. El títol d’FP bàsica inclou 240 hores de pràctiques en empreses i el de grau mitjà, 400 hores.

Quins són els requisits d’accés per a FP bàsica?

Tenir 15 anys o complir-los durant l’any natural dels curs, i no superar els 17 anys en el moment d’accés o durant l’any natural del curs.
Haver cursat el segon curs de l’ESO.
Haver-hi estat proposat per l’equip docent de l’ESO.

Quins són els requisits d’accés per a grau mitjà?

Estar en possessió d’algun dels títols següents:
Tenir el títol d’ESO
Tenir un títol d’FP bàsica
Tenir un títol de tècnic auxiliar (FP1)
Tenir el títol de BUP
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà

Quines són les sortides professionals de l’FP que s’estudia al Centre de la Mar?

Empreses del sector de manteniment, tallers de reparació i fabricació d’embarcacions d’esbarjo.